CPO bouwgroepen | samen bouwen

Scroll

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) samen bouwen – privaat wonen in gezamenlijkheid

Global Architects BNA begeleidt en ontwerpt projecten voor bouwgroepen in CPO. De toekomstige bewoners vormen zelf een bouwgroep. Door als groep te bouwen kunt u geheel naar eigen smaak betaalbaar wonen!

CPO samen bouwen - het proces

Sinds 2009 hebben wij met succes meerdere CPO projecten begeleid en gerealiseerd.  Onze ontwerpen steken slim in elkaar, waardoor het, naast zekerheid (vroegtijdig inzicht in de kosten), alle vrijheid biedt op het gebied van gevel, woningtype, positie binnen het gebouw en indeling van de woning.

CPO creatieve workshops

STAP 1:

Inventariseren van de wensen en eisen van alle deelnemers door middel van creatieve workshops en excursies. De bouwgroepleden presenteren tevens de resultaten van de workshops aan elkaar. Op deze manier leert de groep elkaar beter kennen en wordt het groepsgevoel versterkt.

Urban Garden ontwerpkeuzes

STAP 2:

Aan de hand van de resultaten uit de workshops maken wij samen met de deelnemers een passend ontwerp. Wij tonen u diverse ontwerpmogelijkheden maar de keuzevrijheid voor u als klant blijft gewaarborgd en het ontwerp krijgt daarmee een uniek en persoonlijk karakter, hierin wordt rekening gehouden met uw wensen in relatie tot het gestelde budget.

Urban Garden - appartementencomplex CPO - Jan Tooropstraat 5 Amsterdam

STAP 3:

Definitief ontwerp, de bouwgroep neemt gezamenlijk beslissing over het materiaal van de gevel, de collectieve voorzieningen, het trappenhuis, installaties o.a. Op individueel niveau wordt de grootte van de woning, de gevelopeningen, aansluitpunten en plaatsing van de binnenwanden bepaald. De bouwkundige details worden nu verder uitgewerkt zodat de tekeningen een waarheidsgetrouw beeld geven. Wanneer het ontwerp nu wordt goedgekeurd door de opdrachtgever dan zal de architect de vergunningsaanvraag kunnen voorbereiden en de documenten voor de aannemersselectie in orde maken.

Detail Urban Garden

STAP 4:

Technisch Ontwerp; voordat de aannemer het ontwerp kan gaan uitvoeren zal een document (technische omschrijving of bestek) en technische tekeningen worden samengesteld door de architect dat de precieze leidraad is bij de feitelijke bouw. Alle materialen worden hierin beschreven en alle taken voor de aannemer en de installateurs staan hierin genoemd. Ook de algemene bepalingen en voorwaarden waarbinnen de bouw gerealiseerd moeten gaan worden, de garantiebepalingen, verzekeringen en voorschriften zijn er nauwkeurig in aangegeven. Samen met de tekeningen vormt dit document de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Dit bestek is de basis voor prijsvorming bij de aannemersselectie.

STAP 5:

Uitvoering; terwijl de aannemer met zijn team het ontwerp realiseert, houdt de architect toezicht op deze werkzaamheden want hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vastligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. De architect zal je in deze situaties adviseren en oplossingen bedenken. Hij bewaakt het tijdschema, controleert de maatvoering, de details en de geleverde materialen. Tijdens de bouwvergaderingen waar de opdrachtgever natuurlijk ook van harte welkom is, wordt de voortgang bijgehouden, oplossingen bedacht voor onvoorziene omstandigheden. Van deze vergadering wordt natuurlijk een verslag gemaakt zodat nieuw gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Urban Garden 12 CPO appartementen in Amsterdam

STAP 6:

Oplevering; als het werk van de aannemer bijna klaar is meldt hij dit aan de architect en de opdrachtgever en kan er worden opgeleverd. De architect inspecteert dan samen met de opdrachtgever en de aannemer of alles precies is gebouwd zoals is afgesproken. Eventuele onvolledigheden of uitvoeringsfouten worden door de aannemer gerepareerd overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in het bestek en binnen een vastgestelde termijn.

architectenbureau Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Samen Bouwen

De Haagse architect Arthur Nuss van Global Architects is een fervent voorstander van het bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (kortweg CPO). Hij noemt het: “De ideale woonoplossing voor hen die in gezamenlijkheid privaat wensen te wonen. Een woning die aansluit bij het karakter van de omgeving, maar voldoende ruimte biedt om invulling te geven aan de persoonlijke woonwensen. Iedere deelnemer behoudt zijn volledige privacy, maar geniet van de voordelen om samen met bekenden of vrienden invulling te geven aan de knusheid van een hofje of de charme van een eigen straatdeel…

Lees verder....