Duurzaamheid

Scroll

Global Architects hanteert een integrale ontwerpaanpak vanaf de initiatieffase, waarbij alle kwaliteitsaspecten gewogen worden; functionaliteit, duurzaamheid, levensduur, comfort, kosten, gezondheid en verkoopbaarheid. Een integrale ontwerpaanpak is de basis voor energiebewust ontwerpen, dat gericht is op een comfortabel en gezond binnenklimaat met een zo laag mogelijk energieverbruik. Doordachte oriƫntatie, efficiƫnt gebruik van daglicht, toepassing van klimaatbuffers zijn enkele mogelijkheden die daar een rol inspelen, aanvullend hieraan wordt het gewenste installatie-model ontwikkeld passend bij de energie-ambities van de opdrachtgever. De toegepaste materialen moeten zorgvuldig worden gekozen en worden energiezuinig geproduceerd en getransporteerd, zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Deze maatregelen leiden tot een natuurlijker, comfortabeler en gezond binnenklimaat.
Door de integrale ontwerpaanpak blijft er tijdens het gehele proces een duidelijk overzicht tussen de verschillende facetten van het ontwerpproces, waardoor kunnen er weloverwogen keuzes gemaakt worden en de kosten niet hoger hoeven zijn dan een conventioneel ontwerp.

In de inniatieffase van het ontwerp stellen wij samen met u (opdrachtgever) het energieconcept van het project op. Deze eisen worden zo opgesteld dat ze gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces en bij oplevering te toetsen zijn.
Aan de hand van de 8 stappen ontwikkelt op basis van de toolkit duurzame Woningbouw bepalen wij met u welk energieconcept het beste past bij uw project;

STAP 1: het in kaart brengen van de (stede)bouwkundige randvoorwaarden, deze bepalen het kader van het concept
STAP 2: energie-ambities, samen met u bepalen we de gewenste EPC en welke kwaliteitsaspecten nog meer van belang zijn
STAP 3: welke energiebesparende technieken passen het beste bij het concept
STAP 4: aanvliegroutes
STAP 5: aanscherpen van het concept
STAP 6: bepalen van de woonlasten
STAP 7: vastleggen in Programma van Eisen (PvE)
STAP 8: communiceren en controleren.

Een belangrijke strategie bij energiebewust ontwerpen is de drie-stappen-strategie of Trias Energetica
1.1. voorkom onnodig gebruik van energie
1.2. Gebruik duurzame energiebronnen
1.3. Gebruik de eindige energiebronnen zo efficient mogelijk