renovatie & interieurontwerp

Scroll

Renovatie & interieurontwerp – Heeft u plannen om uw huis te renoveren en verbouwen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Global Architects is een vooruitstrevend innovatief architectenbureau. Wij kunnen u begeleiden bij de renovatie & interieurontwerp van uw pand. Wij verzorgen voor u het interieurontwerp, de bouwbegeleiding en de aanvraag omgevingsvergunning indien nodig.

STAP 1 Programma van eisen:

Allereerst brengen wij de wensen en eisen van u als opdrachtgever in kaart. Dit wordt vertaald naar een programma van eisen. Daarbij is het belangrijk dat het programma van eisen in balans is met uw budget. Vervolgens zullen wij de locatie en uw moodboard uitgebreid analyseren. De plek, de omgeving en uw interieursmaak spelen hierin een belangrijke rol. Deze resultaten vormen de basis van het ontwerpconcept.

renovatie woonhuis Wassenaar

STAP 2 Voorlopig ontwerp:

Aan de hand van uw wensen en eisen maken wij een passend ontwerp. Wij tonen u diverse ontwerpmogelijkheden maar de keuzevrijheid voor u als klant blijft gewaarborgd en het ontwerp krijgt daarmee een uniek en persoonlijk karakter, hierin wordt rekening gehouden met uw wensen in relatie tot het gestelde budget. Tijdens het ontwerpproces vormt de uitwisseling van wederzijdse idee├źn en inspiratie de basis om gezamenlijk tot een visie voor het project te komen. Uw wensen worden op een unieke hedendaagse manier vormgegeven, gebruikmakend van een krachtig 3D-model en een sterke technische uitwerking, waarin uw wensen binnen de beste prijs-kwaliteitsverhouding gerealiseerd worden.

Bussumse Villa jaren'30 renovatie re-style Meerweg Bussum

STAP 3 Definitief ontwerp:

In deze fase worden de materialen en de kleurstelling van het ontwerp bepaald. De fabrikanten komen in beeld en er komen vragen aan de orde als; welk gevelmateriaal, welke type kozijn, welke trappen, hang en sluitwerk, welke verwarmingselementen en welke schakelaars en stopcontacten willen we toepassen. Het zijn deze details die de woning uiteindelijk mede haar karakteristieke uitstraling geven. Tijdens deze fase van het proces zal de architect erop toezien dat het bouwbudget niet overschreden wordt. Meedenken over deze materialen en producten wordt van de opdrachtgever verlangd. De bouwkundige details worden nu verder uitgewerkt zodat de tekeningen een waarheidsgetrouw beeld geven. Wanneer het ontwerp nu wordt goedgekeurd door de opdrachtgever dan zal de architect de vergunningsaanvraag kunnen voorbereiden en de documenten voor de aannemersselectie in orde maken.

STAP 4 Technisch Ontwerp:

Voordat de aannemer het ontwerp kan gaan uitvoeren zal een document (technische omschrijving of bestek) en technische tekeningen worden samengesteld door de architect dat de precieze leidraad is bij de feitelijke bouw. Alle materialen worden hierin beschreven en alle taken voor de aannemer en de installateurs staan hierin genoemd. Ook de algemene bepalingen en voorwaarden waarbinnen de bouw gerealiseerd moeten gaan worden, de garantiebepalingen, verzekeringen en voorschriften zijn er nauwkeurig in aangegeven. Samen met de tekeningen vormt dit document de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Dit bestek is de basis voor prijsvorming bij de aannemersselectie.

STAP 5 Uitvoering:

Terwijl de aannemer met zijn team het ontwerp realiseert, houdt de architect toezicht op deze werkzaamheden want hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vastligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. De architect zal je in deze situaties adviseren en oplossingen bedenken. Hij bewaakt het tijdschema, controleert de maatvoering, de details en de geleverde materialen. Tijdens de bouwvergaderingen waar de opdrachtgever natuurlijk ook van harte welkom is, wordt de voortgang bijgehouden, oplossingen bedacht voor onvoorziene omstandigheden. Van deze vergadering wordt natuurlijk een verslag gemaakt zodat nieuw gemaakte afspraken worden vastgelegd.

house in a house sustainable renoavation architect The Hague Wassenaar

STAP 6 Oplevering:

Als het werk van de aannemer bijna klaar is meldt hij dit aan de architect en de opdrachtgever en kan er worden opgeleverd. De architect inspecteert dan samen met de opdrachtgever en de aannemer of alles precies is gebouwd zoals is afgesproken. Eventuele onvolledigheden of uitvoeringsfouten worden door de aannemer gerepareerd overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in het bestek en binnen een vastgestelde termijn.

Zie hier onze BEFORE/AFTER projecten

[instashow id="1"]

instagram