Zelfbouw

Scroll

zelfbouw

Uw eigen droomhuis (laten) bouwen. Of een bestaand pand kopen en opknappen. Helemaal zoals u wilt. Dat kan met zelfbouw.

Global Architects BNA begeleidt particulieren met zelfbouw plannen. Er zijn twee vormen van zelfbouw als individu (PO – particulier opdrachtgeverschap)  of als groep (CPO – collectief particulier opdrachtgeverschap).

ontwerpproces

In aanvang van ieder project wordt samen met u het huisvestingsplan opgesteld, waarin alle verwachtingen, budget en planning zijn vastgesteld. Door begeleiding met beelden wordt u in staat gesteld gefundeerde vormgevingskeuzes te maken die precies zijn afgestemd op uw behoeftes en doelstellingen. Identiteit wordt zo gekoppeld aan vormgevingsuitgangspunten die een onderdeel vormen voor het ontwerp.

samen bouwen

Bij deze ontwikkelvorm heeft een groep particulieren zélf de zeggenschap over de woningen. Het proces begint bij een woondroom: een groep particulieren verenigt zich rondom een woonwens. Zij zoeken vervolgens een plek om die wens te realiseren, een architect om het uit te voeren en, in veel gevallen, een professionele achtervangpartij om risicodragend mee te doen. Zo is CPO ook voor particulieren zonder eigen vermogen haalbaar. Met dit team geven de bewoners vervolgens hun ideale gebouw vorm. Zij bepalen, binnen de kaders van het kavel, het prijsniveau, de architectuur, materialisering, indeling en collectieve voorzieningen van het gebouw. Samen met de architect geven ze ook ieder voor zich de eigen woning vorm. De ontwerpvisie begint altijd bij de woondroom; aan architect de taak om alle wensen om te zetten in een vooruitstrevend ontwerp waarin iedereen zich kan vinden.

Tijdens het ontwerpproces vormt de uitwisseling van wederzijdse ideeën en inspiratie de basis om gezamenlijk tot een visie voor het project te komen. Uw wensen worden op een unieke hedendaagse manier vormgegeven, gebruikmakend van een krachtig 3D-model en een sterke technische uitwerking, waarin uw wensen binnen de beste prijs-kwaliteitsverhouding gerealiseerd worden.

Het uiteindelijke doel is gebouwen/ruimtes te ontwerpen waar u zich comfortabel voelt. Elementen als identiteit, ecologisch duurzaam, innovatie en kwaliteit spelen hierin een belangrijke rol.

Global Architects BNA blijft tijdens het gehele proces betrokken van de eerste schets tot en met de uiteindelijke oplevering.