zelfbouwkavel HZ03 veld 6 zuid Nieuw Delft

Global Architects is afgelopen maand begonnen met het schetsontwerp voor de zelfbouwkavel HZ03 veld 6 zuid in Nieuw Delft. De woning is een hoekkavel en ligt aan een gezamenlijk binnenhof. De woning ontworpen worden in een industriële stijl.

De zelfbouwkavels van veld 6 zuid liggen op een centrale plek midden in Delft, op zo’n 5 minuten lopen van de historische binnenstad en station Delft. Er komen twee soorten kavels vrij: ongeveer 16 zelfbouwkavels en 6 grotere groepskavels. Op de zelfbouwkavels is ruimte voor een grondgebonden woning, of een kleinschalig woongebouw met twee of drie woningen. Deze kavels liggen aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark of aan een hofje. Op een groepskavel kunt u een appartementengebouw realiseren met uw toekomstige buren, tot ongeveer achttien woningen. De groepskavels liggen aan de Nieuwe Gracht, één groepskavel ligt aan het park. Klik hier voor meer informatie.

ontwerpstudies Schetsontwerp

Momenteel zijn wij gestart met de fase Schetsontwerp. De werkzaamheden in deze fase bestaan uit het onderzoeken van diverse ruimtelijke en functionele oplossingsmogelijkheden m.b.t. de wensen gesteld vanuit de opdrachtgever, deze zullen onderzocht worden aan de hand van schetsontwerpen in 3D.

zelfbouwkavel HZ03 veld 6 zuid Nieuw Delft

Op alle kavels is ruimte voor een eigen tuin. Daarnaast worden de kavelkopers eigenaar van een gezamenlijke binnentuin. De eigenaren van de zelfbouwkavels kunnen gebruikmaken van een gedeelde parkeergarage met een beperkt aantal plekken. Maar door de handige ligging neemt u net zo gemakkelijk de fiets, trein, bus, tram of (elektrisch) deelvervoer. Wonen en werken combineren? Op de kavels is ook ruimte voor andere functies, zoals een kantoor, atelier of praktijk aan huis.

Lees hieronder onze werkwijze:

Egel_Schapenatjesduin_Kijkduin_zelfbouw_architect_architectenbureua_den_haag

Ontwerp:

Allereerst brengen wij de wensen en eisen van u als opdrachtgever in kaart. Dit wordt vertaald naar een programma van eisen. Daarbij is ook belangrijk dat het programma van eisen in balans is met uw budget. Vervolgens zullen wij de locatie uitgebreid analyseren. De plek, de omgeving en oriëntatie op de zon spelen hierin een belangrijke rol. Deze resultaten vormen de basis van het ontwerpconcept. Heeft u nog geen optie op een kavel dan kunnen wij u hierin adviseren.

Aan de hand van uw wensen en eisen maken wij een passend ontwerp. Wij tonen u diverse ontwerpmogelijkheden maar de keuzevrijheid voor u als klant blijft gewaarborgd. Het ontwerp krijgt daarmee een uniek en persoonlijk karakter. Hierin wordt rekening gehouden met uw wensen in relatie tot het gestelde budget. Tijdens het ontwerpproces vormt de uitwisseling van wederzijdse ideeën en inspiratie de basis om gezamenlijk tot een visie voor het project te komen. Uw wensen worden op een unieke hedendaagse manier vormgegeven, gebruikmakend van een krachtig 3D-model en een sterke technische uitwerking, waarin uw wensen binnen de beste prijs-kwaliteitsverhouding gerealiseerd worden.

De werkzaamheden in de ontwerpfase bestaan uit het Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp en het Definitief ontwerp. In het Schetsontwerp onderzoeken wij diverse ruimtelijke en functionele oplossingsmogelijkheden aan de hand van ontwerpen in 3D. In het Voorlopig ontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een af ontwerp en worden de duurzame uitgangspunten van het project opgesteld. Dit wordt bouwtechnisch uitgewerkt in het Definitief ontwerp. In deze fase worden de materialen en de kleurstelling van het ontwerp definitief bepaald.

Urban Garden - appartementencomplex CPO - Jan Tooropstraat 5 Amsterdam

Vergunning

In de fase technisch ontwerp worden de tekeningen verder uitgewerkt zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en de aanbesteding kan worden gestart. De fabrikanten komen in beeld en er komen vragen aan de orde als; welk product type gevelmateriaal, welke type kozijn, welke trappen, hang en sluitwerk, welke verwarmingselementen en welke schakelaars en stopcontacten willen we toepassen. Het zijn deze details die de woning uiteindelijk mede haar karakteristieke uitstraling geven. Tijdens deze fase van het proces zal de architect erop toezien dat het bouwbudget niet overschreden wordt. Meedenken over deze materialen en producten wordt van de opdrachtgever verlangd. De bouwkundige details worden nu verder uitgewerkt zodat de tekeningen een waarheidsgetrouw beeld geven. Wanneer het ontwerp nu wordt goedgekeurd door de opdrachtgever dan zal de architect de vergunningsaanvraag kunnen voorbereiden en de documenten voor de aannemersselectie in orde maken.

Aanbesteding

Voordat de aannemer het ontwerp kan gaan uitvoeren zal een document (technische omschrijving of bestek) worden samengesteld door de architect dat de precieze leidraad is bij de feitelijke bouw. Alle materialen worden hierin beschreven en alle taken voor de aannemer en de installateurs staan hierin genoemd. Ook de algemene bepalingen en voorwaarden waarbinnen de bouw gerealiseerd moeten gaan worden, de garantiebepalingen, verzekeringen en voorschriften zijn er nauwkeurig in aangegeven. Samen met de tekeningen vormt dit document de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Dit bestek is de basis voor prijsvorming bij de aannemersselectie.

nul-op-de-meter-woningen-zelfbouw-ibb-den-haag-architect

Uivoering

Terwijl de aannemer met zijn team het ontwerp realiseert, houdt de architect toezicht op deze werkzaamheden want hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vastligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. De architect zal je in deze situaties adviseren en oplossingen bedenken. Hij bewaakt het tijdschema, controleert de maatvoering, de details en de geleverde materialen. Tijdens de bouwvergaderingen waar de opdrachtgever natuurlijk ook van harte welkom is, wordt de voortgang bijgehouden, oplossingen bedacht voor onvoorziene omstandigheden. Van deze vergadering wordt natuurlijk een verslag gemaakt zodat nieuw gemaakte afspraken worden vastgelegd.

nominatie VKG Architectuurprijs 2018

Oplevering

Oplevering; als het werk van de aannemer bijna klaar is meldt hij dit aan de architect en de opdrachtgever en kan er worden opgeleverd. De architect inspecteert dan samen met de opdrachtgever en de aannemer of alles precies is gebouwd zoals is afgesproken. Eventuele onvolledigheden of uitvoeringsfouten worden door de aannemer gerepareerd overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in het bestek en binnen een vastgestelde termijn.

Share