feestelijke oplevering appartementencomplex ARC Zoetermeer

Dinsdag 18 april 2023 was de feestelijke oplevering van appartementencomplex ARC in Zoetermeer. Samen met ontwikkelaar Wonen a la Carte, bouwbedrijf Batenburg, wethouder Wonen van Zoetermeer en de bewoners is het gebouw opgeleverd.

ARC Zoetermeer is een kleinschalig appartementencomplex, ontwikkelt in Mede Opdrachtgeverschap (MO). Dit wil zeggen dat de toekomstige bewoners door middel van co-creatie samen met de architect, de ontwikkelaar en het bouwbedrijf meedenken over hun toekomstige woning.

Hierdoor is een uniek appartementengebouw gerealiseerd op een voorheen braakliggend stuk terrein aan de Naomigang in Zoetermeer.

Op stedenbouwkundig niveau past appartementencomplex ARC Rokkeveen goed op de locatie. Het gedeelte van 4 bouwlagen sluit aan bij het naast gelegen bestaande appartementencomplex van 8 bouwlagen en het gedeelte van 3 bouwlagen sluit aan bij de eengezinswoningen ten Oosten van het gebouw.

materialisatie
De eerste bouwlaag is gematerialiseerd in een zwart/grijze baksteen en de drie bouwlagen daarboven in een groen/grijze baksteen. Hierdoor krijgt het gebouw een duidelijke plint en lijkt de bovenbouw als het ware te ‘zweven’ ten opzichte van de donkere ondergelegen plint.
Naast baksteen is vergrijsd hout als materiaal voor de gevels gekozen. Dit hout wordt verticaal toegepast in de dichte gevelpanelen en horizontaal in de plantenbakken, waardoor een lijnenspel ontstaat tussen de dichte gevelpanelen en de plantenbakken.

Voor de architectuur van de gevels is een spelregelboek ontworpen waarbij de uniforme identiteit van het gebouw en de individuele invulling van de bewoners hand in hand gaan. Dat wil zeggen: binnen een uniform grid van bakstenen kaders is individuele invulling mogelijk. Uitkragende balkons geven de gevel plasticiteit, waardoor de identiteit en leesbaarheid van de gevel wordt versterkt.

Delen