CPO de Rede Houthavens

CPO de Rede Houthavens; Wie Amsterdam zegt, zegt grachtengordel. Iedereen kent het wereldberoemde beeld van pakhuizen zij aan zij, elk gebouw net een beetje anders. Dit straatbeeld is het resultaat van particuliere opdrachtgevers die zelf hun gebouw lieten ontwerpen naar eigen smaak. In de Houthavens van Amsterdam herleven die tijden nu. In het IJ worden 7 artificiële eilanden gecreëerd waarop ruimte is voor particulieren en bouwgroepen om zelf hun droomwoning aan het water te ontwerpen. Het resultaat: een gevarieerd gevelbeeld met opvallende architectuur. Van overslaghaven transformeert de Houthaven in dé nieuwste wijk van Amsterdam, waar bewoners en professionals ruimte krijgen om te pionieren.

Typologie

Appartementen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Grootte

18 appartementen tussen 36 en 160 m2

Projectteam

Arthur Nuss, Tomáš Beránek en Josien Kruizinga

Publicaties

Archdaily the world’s most visited architecture website

Het gebouw ‘De Rede’, een initiatief van Global Architects, MijnWoonID en Bot Bouw Initiatief, is ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Bij deze ontwikkelvorm heeft een groep particulieren zélf de zeggenschap over de woningen. Het proces begint bij een woondroom: een groep particulieren verenigt zich rondom een woonwens. Zij zoeken vervolgens een plek om die wens te realiseren, een architect om het uit te voeren en, in veel gevallen, een professionele achtervangpartij om risicodragend mee te doen. Zo is CPO ook voor particulieren zonder eigen vermogen haalbaar. Met dit team geven de bewoners vervolgens hun ideale gebouw vorm. Zij bepalen, binnen de kaders van het kavel, het prijsniveau, de architectuur, materialisering, indeling en collectieve voorzieningen van het gebouw. Samen met de architect geven ze ook ieder voor zich de eigen woning vorm. De ontwerpvisie begint altijd bij de woondroom; aan architect de taak om alle wensen om te zetten in een vooruitstrevend ontwerp waarin iedereen zich kan vinden.

De Rede Houthavens ontstond vanuit de wens te wonen aan het water in een spannende nieuwe wijk in Amsterdam, in een betaalbaar gebouw met luxe uitstraling. Samen met de bewoners heeft Global Architects een visie vormgeven van een modern grachtenpand waarin geen woning hetzelfde is. Het gemengde programma, met woningen van 36 m2 tot 160 m2, zorgt voor een mix aan bewoners. De Rede is casco opgeleverd en naar eigen keuze afgebouwd door de bewoners.

Architectuur

De Rede Houthavens bestaat uit twee verschillende gebouwen die van elkaar verschillen, maar wel een aantal eigenschappen delen: ze zijn familie van elkaar. Het grotere gebouw aan de Haparandaweg en de ‘grachtenpanden’ aan de Houthavens staan in hecht verband met elkaar.

Voor de gevels van het complex is gezocht naar een oplossing waarbij de uniforme identiteit van het gebouw en de individuele invulling van de bewoners hand in hand gaan. Dat wil zeggen: binnen een uniform maatsysteem van horizontaliteit en materialisering is individuele invulling mogelijk. De plasticiteit versterkt de identiteit en leesbaarheid van de gevel, zonder dat dit het beeld doet versnipperen.

Horizontaliteit: is aangebracht met een subtiel reliëf van horizontale banden per verdieping. Binnen die banden wordt een vast maatsysteem gehanteerd van gevelpanelen van 900mm breed, wat zorgt voor uniformiteit binnen de gevel. Dit systeem verspringt in stappen van 300mm per verdieping.

appartementen CPO Amsterdam architect

Plasticiteit: binnen het bovenstaande systeem van horizontale banden en gevelpanelen worden balkons en serres geplaatst. Het maatsysteem van 900mm wordt hierbij doorgezet, waardoor eenheid binnen de gevel wordt gecreëerd.
Deze twee principes garanderen een gevel die leesbaar is als geheel, maar ook een unieke identiteit heeft en keuzevrijheid biedt aan het individu voor de plaatsing en uitkraging van het balkon of serre en het type gevelpanelen.

De architectuur aan de Houthavens weerspiegelt het sterkst de typologie van het grachtenpand. De doorgaande kaders dienen hier schaalverkleinend: ze maken de typologie meer leesbaar. In de maatvoering en materialisatie van de gevel is gestreefd naar een eenheid tussen dit moderne grachtenpand en het grotere appartementencomplex erachter.
De vierkanten hardhouten kaders van de balkons worden doorgezet in de gezamenlijke binnentuin, waar deze als plantenbakken en zitelementen dienen.

De Rede Blok0 Houthavens Amsterdam

materialisatie

Om het karakter van het havengebied van weleer te benadrukken, krijgen de materialen een ruige, eerlijke en pure uitstraling. Robuuste hekwerken, stucwerk, grote glasoppervlakken en ruw hardhout geven een industrieel gevoel. De beide gebouwen van het complex worden opgebouwd uit horizontale banden, verticale penanten, veel glas en hardhouten kaders rond de balkons.

Als materiaal voor de gevels is gekozen voor stucwerk. De kaders rond de balkons worden uitgevoerd in onbehandeld hardhout, welke na verloop van tijd natuurlijk zullen vergrijzen. De balkons krijgen een robuust gegalvaniseerde stalen hekwerk als afsluiting. Vanwege de nabijheid van industrie en geluidsoverlast is het niet toegestaan om ramen te openen. Door toepassing van een inpandige serre ontstaat de mogelijkheid tot ventileren.

duurzaam bouwen

De Rede is 100% klimaatneutraal uitgevoerd. Een aantal ingrepen heeft hier een bijdrage aan geleverd: op het dak zijn panelen met fotovoltaïsche cellen geïnstalleerd die zonne-energie opwekken. Om het energieverbruik te reduceren worden de woningen goed geïsoleerd door de toepassing van HR++ glas. Het water van het IJ wordt gebruikt als warmte-koudeopslag zodat, in combinatie met vloerverwarming, met weinig toegevoegde energie de juiste temperatuur kan worden bereikt.

Deze maatregelen passen binnen de gemaakte afspraken van gemeente en ontwikkelaars dat de Houthaven een 100% klimaatneutrale wijk moet worden. In de Houthaven wordt milieuvriendelijk gebouwd en de gehele energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt.

Delen