Monument Strijthagerweg 6 – 8a Landgraaf

Monument Strijthagerweg 6 – 8a Landgraaf | Het monumentale pand zal gerestaureerd worden in de oorspronkelijke stijl, zie hieronder een globale tekening van de voorgestelde nieuw te positioneren gevelopeningen.

Typologie

restauratie Monument

Grootte

550 m2

Projectteam

Kallia Theodoraki, Arthur Nuss, Tomas Beranek, Jony Nederend en Leonardo Neill

Locatie

Aan de zuidkant van het perceel zal een de bestaande tuinmuur voor een gedeelte worden verlengd, zie het ruimtelijk schema op de volgende pagina. De rest van de erfscheidingen krijgen een groen karakter in overleg met de gemeente en bewoners.
Parkeren en bereikbaarheid In het openbare gebied willen wij in overleg met de gemeente minimaal 5 nieuwe parkeepekken realiseren. Hierdoor behoudt de gezamelijke binnentuin haar natuurlijke karakter.

2. Functionele inpassing

Aan de zuidkant van het perceel zal een semi-openbare tuin worden gerealiseerd. Deze zal bij daglicht geopend zijn voor de buurt en de omgeving. Door middel van deze semi-openbare tuin willen wij voor sociale duurzaamheid zorgen in de wijk. Het doel is een samenwerking te zoeken met het naastgelegen kinderdagverblijf en de basisschool. Zodat de kinderen minimaal 1 uur per week als educatief onderdeel kunnen werken in de moestuin en zo bijdragen aan het onderhoud van de gezamenlijke tuin. De tuin is eigendom van de bewoners van de woningen en zij zullen ten alle tijden de eindverantwoordelijk op zich nemen voor het beheer en onderhoud. Naast de moestuin zal er een kas, plek voor BBQ en een jeu de boulle baan in de tuin komen. Dit als openbare ontmoetingsplek voor de buurt.

Delen