studie commercieel vastgoed

Samen zijn wij gekomen tot het plan “Urban Gardens”, een studie commercieel vastgoed voor de stad Den Haag. Een duurzame en groene oase in hartje Den Haag, niet voor niets de ‘hofstad’ genoemd. Door het benutten van het hoger gelegen dak voor zonnepanelen en het lager gelegen dak te betrekken bij de ontwikkeling ontstaat de unieke mogelijkheid om groene collectieve daktuinen te realiseren met ruimte voor ontmoeting, spelen, sporten en ontspanning. Hiermee krijgt wonen in de stad een hele nieuwe belevingskwaliteit. Met kwalitatief hoogwaardige, duurzame, gezonde en comfortabele woningen en robuuste statige architectuur trekken we jonge urban professionals en expats gezinnen aan.

Bewoners stellen steeds hogere eisen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Voor een duurzame toekomstbestendige ontwikkeling moet daarom kwaliteit worden geboden, met voldoende groen en aantrekkelijke buitenruimtes. Dit vraagt om verrassende en innovatieve concepten in ontwerp en architectuur, zoals vergroening en verduurzaming.

 

Typologie

studie commercieel vastgoed, gemixt programma, winkels, appartementen

Grootte

maximaal 360 appartementen

Project team

Tomas Beranek en Arthur Nuss

stedenbouwkundige analyse

Het eerste gedeelte van de straat heeft door kwalitatief goede inpassing van nieuwbouw een kwaliteitsverbetering ondergaan waarbij er horeca en winkels in het gebied zijn gekomen. Ter hoogte van de locatie wordt de bebouwing rommeliger en onsamenhangend. De potentie om deze kwaliteitsverbetering door te zetten zou een duidelijke verbetering voor het gebied zijn.

 

Programma

We hebben hierbij gekeken naar vijf stedenbouwkundige varianten, waaronder drie laagbouw varianten (conform bestemmingsplan) en twee hoogbouw varianten. Rode draad bij deze varianten is dat we de daken in onze visie inrichten als kwalitatief hoogwaardige groene collectieve buitenruimte, de zogenaamde Urban Gardens.

Het gebouw kent een klassieke opbouw van plint, laagbouw en een eventuele hoogbouw met een kroon. De architectuur tussen de verschillende lagen is samenhangend en elegant. Wel worden er nuances gemaakt in plasticiteit, textuur en expressie. De balkons, daktuinen en groene hoven vormen een integrale gelaagde ervaring. Waar je je ook begeeft, je bevindt je ergens in het groen. Het groen past qua kleur mooi bij de lichte natuurlijke kleuren van de gevelarchitectuur.

 

Duurzaamheid

Een duurzame ontwikkeling is, vooral vanuit het langere termijn beleggersperspectief, een belangrijke randvoorwaarde voor deze ontwikkeling.

We zijn hierbij uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

– We ontwerpen op basis van de principes van Trias Energetica: we beperken de energiebehoefte en zetten in op duurzame energie. 

– De energiebehoefte wordt beperkt doordat we uitgaan van een open-dicht verhouding van de gevel van 50%-50%, triple glas, rondom automatische zonwering en extra hoge eisen m.b.t. kierdichting. 

– In de energiebehoefte wordt voorzien door een combinatie van warmte-koude opwekking uit de bodem (WKO), stadsverwarming voor de piekbelastingen en zonnepanelen. 

Voorgaande uitgangspunten leiden tot zeer comfortabele en gezonde appartementen. Door een combinatie van een goed geïsoleerde schil, lage temperatuur vloerverwarming en -koeling en WTW (mechanische ventilatie met ruimteregeling) ontstaat een zeer comfortabel binnenklimaat, passend bij de verwachting en wens van huurders in dit huursegment.

Voor meer informatie over onze werkwijze en de kosten neem vrijblijvend contact met ons op!

Delen