bouw woning met hectarvloer gestart

Bouw woning met hectarvloer gestart – Het basisprincipe van het funderingssysteem is een betonnen plaatfundering van 160mm tot 300mm dik. De plaatfundering vormt tevens de begane grondvloer. Al naar gelang de grondslag wordt deze gefundeerd op staal of op palen. De betonvloer kan zowel traditioneel worden gewapend, als met staalvezels.

De betonvloer wordt gestort op twee lagen kruislings gelegde EPS isolatieplaten. De benodigde EPS-kwaliteit wordt per project door de constructeur vastgesteld. Ter plaatse van de randen wordt de funderingsrandkist van Sunpor EPS isolatiemateriaal toegepast. Voor deze randkist is begin 2015 octrooi aangevraagd. De randkist zorgt ervoor dat het funderingssysteem geheel koudebrugvrij is. Daarmee kan een reductie op de EPG worden behaald van 0,03 tot 0,05.

De aanlegdiepte van het systeem bedraagt slechts 40 – 50cm. Dit levert een grote kostenbesparing op van grondverzet en afvoer van overtollige grond. De vorstrand wordt niet langer ‘traditioneel’ verticaal geplaatst, maar als een horizontale vorstrand toegepast. Een principe dat met name in de Scandinavische landen veel wordt toegepast. De complete funderingsvloer – inclusief riolering – kan binnen 3 werkdagen worden gerealiseerd. Dit levert een aanzienlijke besparing aan manuren op en verkort de bouwtijd.

Indien een gemetseld buitenblad wordt toegepast, dan wordt deze geplaatst op de betonneus die is opgenomen in de randkist. In de randkist worden nokken opgenomen van lichtbeton waarop het buitenblad kan worden gemetseld. De nokken hebben een zeer hoge isolatiewaarde waardoor er geen koudebrug optreedt. Lees meer op..

Het Hectar funderingsvloersysteem gaat uit van een in het werk gestorte begane grondvloer zónder kruipruimte. In vrijwel geen enkel ander land dan Nederland wordt het merendeel van de nieuwbouwwoningen nog altijd gebouwd met een kruipruimte. In het verleden werd dit gedaan om houten vloeren van woningen droog te houden. Door ventilatie aan de onderzijde van de vloer werd voorkomen dat de balken en planken door vocht gingen rotten. Door de hedendaagse toepassing van geïsoleerde betonvloeren is de noodzaak om onder de vloer te ventileren verdwenen. Desondanks worden vandaag de dag nog steeds vrijwel alle nieuwbouw woningen voorzien van een nutteloze ruimte onder de woning.

Aan het bouwen van kruipruimtes kleven een aantal nadelen, zoals problemen met het voldoende kierdicht krijgen van de vloer ter plaatse van bijvoorbeeld doorvoeren en het kruipluik. Hierdoor komt koude en vochtige lucht in de woning. Een ander bezwaar is dat door de hoge grondwaterstand in bepaalde regio’s kruipruimtes permanent of tijdelijk onder water kunnen staan, met alle nadelige gevolgen van dien. Tot slot noemen we de lineaire koudebrug die nagenoeg niet te vermijden is. Via een dergelijke koudebrug ter plaatse van de aansluiting fundering en opgaand metselwerk komt kou en vocht in de woning, wat ook nog eens tot schimmelvorming kan leiden. Op onderstaande afbeeldingen is de koudebrug met een warmtebeeld opname duidelijk zichtbaar.

In oudere woningen met slecht geïsoleerde vloeren en vochtige kruipruimtes worden deze tegenwoordig steeds vaker nageïsoleerd met luchtzakken, schelpen, EPS korrels e.d. Kortom, in de tegenwoordige nieuwbouw zijn kruipruimtes nutteloze ruimtes. Deze worden echter nog steeds toegepast, omdat “we het nu eenmaal altijd zo doen”. Een ander veelgehoord argument is dat de kruipruimte de mogelijkheid biedt om later leidingen te onderhouden of te verleggen. Dit kan met het HECTAR systeem eveneens. Zo wordt elke vuilwaterbuis uit één stuk PVC gemaakt en via de kortste weg rechtstreeks naar buiten de fundering gevoerd en aangesloten op de ringleiding, die naar het gemeentelijk riool voert. Via de ringleiding kan bij een eventuele aanbouw een nieuwe aansluiting worden gerealiseerd. Verder worden, zoals gebruikelijk in de hedendaagse woningbouw, ook in het Hectar systeem alle elektra-, water- en gasleidingen in de dekvloer boven de begane grondvloer aangelegd.

Delen