Kavels Binckhorst Trekvlietzone

Stoer wonen dichtbij het centrum en aan het water! In de Trekvlietzone komen 18 kavels voor particulieren en 2 kavels voor bouwgroepen te koop. Tot 15 maart 2019 kunt u zich registreren als bouwgroep.


De Binckhorst verandert in rap tempo van bedrijventerrein tot woon-en werkgebied. Als eerste start de ontwikkeling in de Trekvlietzone. Deze ligt mooi aan de Trekvliet waar kavels aan het water worden aangeboden. De Trekvlietzone wordt een levendige mix van wonen, werken en recreëren. En dat in een stoere en stedelijke omgeving met alle nodige voorzieningen. Een prachte plek om te wonen en te werken.

Locatiesheet-Trekvlietzone-Architect_den_haag

Tuin- en kadewoningen De kavellocatie biedt plek aan: 7 kavels voor wonen en werken aan de kade 7 kavels voor wonen aan de kasteelzijde 4 kavels voor wonen en werken aan het waterfrontpark 2 kavels voor bouwgroepen voor totaal maximaal 30 woningen De kavels zijn welstandsvrij en er is veel vrijheid voor eigen invulling van ontwerp en gebruik. De particuliere woningen zijn ruim bemeten. Een bedrijf aan huis is mogelijk. Zelfbewoning geldt voor alle woningen. Parkeren De gemeente zorgt voor de bouw van een centrale openbare parkeergarage in de Trekvlietzone. Deze ligt in de nabijheid van de kavels. De koper kan hier een abonnement nemen. Parkeren op eigen terrein of op straat is niet mogelijk. Meer informatie over deze locatie leest u in de locatiesheet die u hieronder kunt downloaden en de concept kavelpaspoorten. Let u er wel op dat deze informatie indicatief is.

urban garden 12 cpo appartementen amsterdam

Global Architects ontwerpt en realiseert vernieuwende gebouwen en ruimtes samen met de mensen die er gebruik van maken. Hierdoor ontstaat een mensgerichte architectuur waar men zich prettig, comfortabel en vrij voelt. De gebouwen en ruimtes inspireren de eindgebruikers. Onze architectuur kenmerkt zich door zijn eenvoud, minimalistische detaillering, verscheidenheid, robuuste uitstraling en de toepassing van natuurlijke materialen. Wij zijn werkzaam door het gehele land. Zie hieronder in de hoofdlijnen onze werkwijze en het proces:

STAP 1 Kennismaking en schetsontwerp: Door middel van een kennismakingsgesprek worden de wensen en de eisen van de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt er gezamenlijk gewerkt aan een moodboard, waarin de opdrachtgever aangeeft wat hij mooi en niet mooi vindt. Op basis van deze gegevens maakt Global Architects een passende offerte. Aan de hand van het programma van eisen en het moodboard maken wij het ontwerp concept. Wij tonen u diverse ontwerpmogelijkheden maar de keuzevrijheid voor u als klant blijft gewaarborgd en het ontwerp krijgt daarmee een uniek en persoonlijk karakter, hierin wordt rekening gehouden met uw wensen in relatie tot het gestelde budget.

Warehouse patiowoning-Dordrecht-De Vrije Wilg-architect-Zelfbouw

STAP 2 Voorlopig ontwerp: Het doel van deze fase is het ontwikkelen van een voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

Urban Garden - appartementencomplex CPO - Jan Tooropstraat 5 Amsterdam

STAP 3 Definitief ontwerp: Tijdens het definitief ontwerp worden de bouwkundige tekeningen en de bouwkundige details verder uitgewerkt zodat de tekeningen een waarheidsgetrouw beeld geven. Wanneer het ontwerp nu wordt goedgekeurd door de opdrachtgever dan zal de architect de vergunningsaanvraag kunnen voorbereiden.

STAP 4 Technisch ontwerp: Voordat de aannemer het ontwerp kan gaan uitvoeren zal een document (technische omschrijving of bestek) en technische tekeningen worden samengesteld door de architect dat de precieze leidraad is bij de feitelijke bouw. Alle materialen worden hierin beschreven en alle taken voor de aannemer en de installateurs staan hierin genoemd. Ook de algemene bepalingen en voorwaarden waarbinnen de bouw gerealiseerd moeten gaan worden, de garantiebepalingen, verzekeringen en voorschriften zijn er nauwkeurig in aangegeven. Samen met de tekeningen vormt dit document de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

nul-op-de-meter-woningen-zelfbouw-ibb-den-haag-architect

STAP 5 Uitvoering: Terwijl de aannemer met zijn team het ontwerp realiseert, houdt de architect toezicht op deze werkzaamheden want hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vastligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. De architect zal je in deze situaties adviseren en oplossingen bedenken. Hij bewaakt het tijdschema, controleert de maatvoering, de details en de geleverde materialen. Tijdens de bouwvergaderingen waar de opdrachtgever natuurlijk ook van harte welkom is, wordt de voortgang bijgehouden, oplossingen bedacht voor onvoorziene omstandigheden. Van deze vergadering wordt natuurlijk een verslag gemaakt zodat nieuw gemaakte afspraken worden vastgelegd.

urban_garden_apartementen_cpo_zelfbouw_amsterdam_2

STAP 6 Oplevering: Als het werk van de aannemer bijna klaar is meldt hij dit aan de architect en de opdrachtgever en kan er worden opgeleverd. De architect inspecteert dan samen met de opdrachtgever en de aannemer of alles precies is gebouwd zoals is afgesproken. Eventuele onvolledigheden of uitvoeringsfouten worden door de aannemer gerepareerd overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in het bestek en binnen een vastgestelde termijn.

Delen