tentoonstelling Stad in Verdichting – stadhuis Den Haag

Tentoonstelling ‘Stad in Verdichting’ – stadhuis Den Haag. Bij de tentoonstelling ‘Stad in verdichting’ vanuit het jaarverslag van de Welstands- en monumentencommissie 2021-2022 in het stadhuis in Den Haag is ons ontwerp voor de dakopbouw aan de Stuyvesantsestraat 290 te Den Haag tentoongesteld.

het jaarverslag van de Welstands- en monumentencommissie 2021-2022

Jaarlijks presenteert de Welstands- en Monumentencommissie, in samenwerking met de afdeling Monumentenzorg en Welstand, haar werkzaamheden via een jaarverslag. Hierin wordt ook uitgelegd wie zitting hebben in de commissie, op welke wijze zij te werk gaan en welke plannen de revue zijn gepasseerd. In dit jaarverslag staat de ‘Stad in Verdichting’ centraal, waarvan de uitkomsten van zijn te zien van 23 juni t/m 28 augustus in de posterwand van het Haags Gemeentearchief in het Atrium Den Haag. (bron: https://denhaag.com/nl/agenda/posterwand-haags-gemeentearchief-tentoonstelling-stad-in-verdichting).

tentoonstelling Stad in Verdichting - stadhuis Den Haag

Bij dakopbouwontwerpen kan de integratie van duurzame bouwmethoden een uitdaging zijn in relatie tot belangrijke uitgangspunten als een samenhangend straatbeeld en reproduceerbaarheid. In de dakopbouw voor de Stuyvesantsestraat 290 zijn verschillende duurzame ambities verwezenlijkt en voegt de dakopbouw zich tevens op een natuurlijke wijze binnen zijn context. Ten behoeve van een symmetrisch straatprofiel en een samenhangend straatbeeld is gekozen voor een schild maar zijn zonnedakpannen (dakpannen met zonnecellen) toegepast.

Aan de achterzijde is sprake van een helder uitgewerkt concept van kaders in zink. De plantenbakken, het hekwerk en het kader zijn generieke elementen van de dakopbouw. De invulling binnen het kader kan variëren binnen het maatsysteem. Het laatste gedeelte van de dakopbouw wordt uitgevoerd als een ‘serre’, waarbij de restwarmte van de serre wordt gebruikt om de dakopbouw en beneden gelegen woning op een duurzame manier te verwarmen. De duurzame bouwmethoden in combinatie met de toepassing van een groen dak en zonnepanelen zorgen voor een dakopbouw die past in deze tijd.

duurzame-dakopbouw-proefwoning-duurzaam-den-haag

ruimtelijke onderbouwing

Afgelopen jaar heeft Global Architects in samenwerking met Rike Speelman van Natuurlijk Minder en de TU Delft onderzoek gedaan naar een nieuw duurzaam verwarmingsconcept. Hierin speelt passieve verwarming in de “serre “ een essentiële rol. Dit concept wordt bouwtechnisch onderlegd door Gwynn van Broekhoven met haar afstudeeronderzoek aan de Haagse Hoge school. Als pilot voor dit onderzoek heeft Global Architects in samenwerking met Rike Speelman een dakopbouw ontworpen op haar bestaande jaren 1930 appartement aan de Stuyvestantsestraat in de wijk Bezuidenhout in Den Haag.

Bouwmethode: De dakopbouw zal worden gebouwd van gerecycled hout, gedroogd gras als isolatiemateriaal en voldoen aan alle eisen van deze tijd.

Rike Speelman zegt hier het volgende over: Wij zoeken naar wegen om duurzaamheid in de bestaande bouw toe te passen. Modern zonder oude stijlelementen niet uit het oog te verliezen. Kort gezegd passende vernieuwing. Passend aan de verduurzaming en esthetisch aan de bouwstijl.

De serre van de dakopbouw is zodanig geïntegreerd, dat deze volledig wordt uitgevoerd met HR++ geïsoleerde vouw pui en dit daadwerkelijke achtergevel van de dakopbouw is. Door het grote glas oppervlak in de achtergevel en het laatste gedeelte van het dakvlak zal deze ruimte snel opgewarmd worden door de zon, door het plaatsen van een interne wand met schuifdeuren kunnen wij het gewenste energieconcept realiseren.

De voorgevel van de dakopbouw dient te passen bij de bestaande architectuur en reeds eerder gerealiseerde dakopbouwen in de straat.

Gekozen is om de plantenbak te verhogen en uit te voeren in een ‘zelfde’ gevelsteen als de bestaande architectuur. De plantenbakken zorgen ervoor dat de jaren ’30 architectuur wordt doorgezet in de nieuwe laag van de dakopbouw. Het groene karakter dat de plantenbakken met zich meebrengen, onderstreept het duurzame karakter van de dakopbouw en vormt een natuurlijke overgang naar de dakopbouw.

Vervolgens is er een zinken kader ontworpen, met een negge van 350 mm naar het dichte gevelpaneel, waardoor het kader duidelijk leesbaar is. In dichte gevelpaneel wordt een decentraal wtw-systeem geplaatst, zodat de dakopbouw op een duurzame manier geventileerd wordt. De plantenbakken, het hekwerk en het kader zijn de generieke elementen van de dakopbouw, de invulling binnen het kader kan wijzigen binnen het voorgestelde maatsysteem. Hierdoor hebben toekomstige buren, die ook een opbouw willen, de mogelijkheid om het dichte paneel te verplaatsen zodat dit kan aansluiten op een binnenwand, in het geval men 2 slaapkamers aan de achterzijde wenst.

De  toekomstige buren, die ook een opbouw willen,  kunnen zelf de afstand van de het kader tot de plantenbak kiezen en hebben daardoor zelf invloed op de grootte van de dakopbouw en de buitenruimte. Het bestemmingsplan voorziet een volledige bebouwing van het bouwvlak. In het geval van de opdrachtgever kiezen wij voor deze optie. Het laatste gedeelte van de dakopbouw zal uitgevoerd worden als een serre, waarbij de restwarmte van de serre wordt gebruikt om de dakopbouw en beneden gelegen woning op een duurzame manier te verwarmen.

lees meer over onze visie en werkwijze

Onderzoek naar duurzame dakopbouw in Den Haag

In 2022 is de omgevingsvergunning verleend. De dakopbouw zal in 2023 gerealiseerd worden. De dakopbouw zal een pilotwoning worden voor een innoverende duurzame manier van bouwen.

De volgende duurzaamheidsuitgangspunten zullen terugkomen in de dakopbouw:

-serre voor het duurzaam verwarmen ventileren van de woning
– de ruwbouw is van gerecycled hout
– milieuvriendelijk isolatiemateriaal van gedroogd gras
– groen dak
– electra opwekking door pv-panelen in de vorm van dakpannen
– warm water doormiddel van een zonne-boiler
– LED-verlichting

 

Lees hier meer over onze werkwijze wanneer u ook interesse heeft in een dakopbouw.

Delen