bouwgroep Albatros 85 Deelplan 20

Albatros 85 – Deelplan 20 Ypenburg Den Haag
In Deelplan 20 is ook plaats voor bouwgroepen. Albatros 85 is nog te koop. De kavel is bestemd voor maximaal 12 woningen en de maximale bouwhoogte is 13 meter. Bent u geïnteresseerd, schrijf u dan in als bouwgroep. Uw bouwgroep moet minimaal uit 4 leden bestaan om zich te kunnen registreren. Alleen bouwgroepen die bij de gemeente geregistreerd zijn, komen in aanmerking voor deze locatie. Registreren kan van 3 november 2018 tot en met 11 januari 2019. Kijk voor meer informatie over onder het registratiesysteem en het toewijzingsbeleid op ‘Bouwgroepen Den Haag’.

Wij hebben ruim ervaring met het ontwerpen en begeleiden van CPO-projecten en kunnen u begeleiden tijdens het proces, ontwerp en realisatieproces van jullie appartementencomplex. Bent u een bouwgroep zoekt u een architect, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

bouwgroep urban garden cpo amsterdam

Global Architects BNA begeleidt en ontwerpt projecten voor bouwgroepen in CPO. De toekomstige bewoners vormen zelf een bouwgroep. Door als groep te bouwen kunt u geheel naar eigen smaak betaalbaar wonen!

STAP 1:
Inventariseren van de wensen en eisen van alle deelnemers door middel van creatieve workshops en excursies. De bouwgroepleden presenteren tevens de resultaten van de workshops aan elkaar. Op deze manier leert de groep elkaar beter kennen en wordt het groepsgevoel versterkt.

Egel_Schapenatjesduin_Kijkduin_zelfbouw_architect_architectenbureua_den_haag

STAP 2:
Aan de hand van de resultaten uit de workshops maken wij samen met de deelnemers een passend ontwerp. Wij tonen u diverse ontwerpmogelijkheden maar de keuzevrijheid voor u als klant blijft gewaarborgd en het ontwerp krijgt daarmee een uniek en persoonlijk karakter, hierin wordt rekening gehouden met uw wensen in relatie tot het gestelde budget.

Urban Garden - appartementencomplex CPO - Jan Tooropstraat 5 Amsterdam

STAP 3:
Definitief ontwerp, de bouwgroep neemt gezamenlijk beslissing over het materiaal van de gevel, de collectieve voorzieningen, het trappenhuis, installaties o.a. Op individueel niveau wordt de grootte van de woning, de gevelopeningen, aansluitpunten en plaatsing van de binnenwanden bepaald. De bouwkundige details worden nu verder uitgewerkt zodat de tekeningen een waarheidsgetrouw beeld geven. Wanneer het ontwerp nu wordt goedgekeurd door de opdrachtgever dan zal de architect de vergunningsaanvraag kunnen voorbereiden en de documenten voor de aannemersselectie in orde maken.

STAP 4:
Technisch Ontwerp; voordat de aannemer het ontwerp kan gaan uitvoeren zal een document (technische omschrijving of bestek) en technische tekeningen worden samengesteld door de architect dat de precieze leidraad is bij de feitelijke bouw. Alle materialen worden hierin beschreven en alle taken voor de aannemer en de installateurs staan hierin genoemd. Ook de algemene bepalingen en voorwaarden waarbinnen de bouw gerealiseerd moeten gaan worden, de garantiebepalingen, verzekeringen en voorschriften zijn er nauwkeurig in aangegeven. Samen met de tekeningen vormt dit document de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

nul-op-de-meter-woningen-zelfbouw-ibb-den-haag-architect

STAP 5:
Uitvoering; terwijl de aannemer met zijn team het ontwerp realiseert, houdt de architect toezicht op deze werkzaamheden want hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vastligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. De architect zal je in deze situaties adviseren en oplossingen bedenken. Hij bewaakt het tijdschema, controleert de maatvoering, de details en de geleverde materialen. Tijdens de bouwvergaderingen waar de opdrachtgever natuurlijk ook van harte welkom is, wordt de voortgang bijgehouden, oplossingen bedacht voor onvoorziene omstandigheden. Van deze vergadering wordt natuurlijk een verslag gemaakt zodat nieuw gemaakte afspraken worden vastgelegd.

nominatie VKG Architectuurprijs 2018

STAP 6:
Oplevering; als het werk van de aannemer bijna klaar is meldt hij dit aan de architect en de opdrachtgever en kan er worden opgeleverd. De architect inspecteert dan samen met de opdrachtgever en de aannemer of alles precies is gebouwd zoals is afgesproken. Eventuele onvolledigheden of uitvoeringsfouten worden door de aannemer gerepareerd overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in het bestek en binnen een vastgestelde termijn.

Delen